Odjeljenje ginekologije

Načelnik

dr Milan Knežević– ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Ljekari

dr Milica Glušac – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Marija Barjaktarović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Miloš Krulanović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Mirko Varajić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Milan Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra

Radmila Bubanja

Radno vrijeme 00-24h


Smjenski rad neprekidno od 0-24h za medicinske sestre/tehničare
Ljekar specijalista je svakog radnog dana od 07 h – 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.
Nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) od 06-13h svakog dana

Broj telefona odjeljenja

069 357 002