Odjeljenje anestezije i reanimacije

Glavna medicinska sestra – anestetičar

Koviljka Đurović

Radno vrijeme

Radno vrijeme za doktore specijaliste i medicinske sestre/tehničare (anestetičare) svakog radnog dan od 07 -15h, uz organizovanu pripravnost od 15 do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069-322-885