Jedinica intezivnog liječenja

Glavna medicinska sestra

Jela Božović

Radno vrijeme

Ljekar specijalista svakog radnog dana od 07 do 15h uz organizovano dežurstvo i/ili pripravnost od 15h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069 210 651