Menadžment

Direktor

dr Dušanka Milatović Perović

Sekretarica

Marija Stanković

Glavna sestra Bolnice

Julijana Gutović

Pomoćnik direktora ze ekonomsko-finansijske poslove

Milijana Đukanović – dipl. ecc.

Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove:

Ivana Kovačević Bulatović – dipl. pravnik

Šef tehničke službe

Ranko Mijušković

Pr menadžer

Marija Nenezić

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Šef službe

Slavica Međedović – dipl. ecc.

Služba za javne nabavke

Milijana Đukanović – dipl. ecc.