Kontakti

Službeni brojevi telefona organizacionih jedinica

 

Odjeljenje hirurgije 069 190 152
Odsjek za ortopediju i traumatologiju 069 210 641
Odsjek za urologiju 069 210 691
Odsjek za ORL 069 210 642
Odsjek za oftamologiju 069 210 663
Odsjek za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 069 210 638
Jedinica intezivnog liječenja 069 210 651
Odsjek za anesteziju i reanimaciju 069 322 885
Operaciona sala 069 322 886
Interno odjeljenje 069 171 314
Odsjek za neurologiju 069 171 316
Odsjek za infektivne bolesti 069 171 317
Odsjek za hemodijalizu 069 171 318
Odsjek za psihijatrijske bolesti 069 170 681
Odjeljenje ginekologije 069 357 002
Odjeljenje porodilišta 069 190 151
Odsjek za neonatologiju 069 322 875
Dječije odjeljenje 069 190 149
Služba za RTG I 069 210 625
Služba za RTG II 069 322 884
Laboratorija 069 170 682
Apoteka 069 322 887
Hitno-prijemna hirurška ambulanta 069 210 636
Hitno-prijemna internistička ambulanta 069 171 315
Ambulanta interne medicine 069 322 876
Ambulanta ortopedije i traumatologije 069 322 877
Ambulanta urologije 069 322 878
Ambulanta oftamologije 069 322 879
Ambulanta ORL 069 322 883