Kabinet za radiološku, UZ, CT i mamograf dijagnostiku

Načelnik

dr Sanja Vrbica – ljekar specijalista radiolog

Glavni RTG tehničar

Vera Pavićević

Ljekari

dr Sanja Vrbica – ljekar specijalista radiolog

dr Saška Grupković– ljekar specijalista radiolog

dr Marija Eraković – ljekar specijalista radiolog

dr Ranka Koprivica– ljekar specijalista radiolog

radno vrijeme 0 – 24 časa