Kabinet za labaratorijsku dijagnostiku

Načelnik

dr Maja Mušikić

Glavni labaratorijski tehničar

SLavka Kandić

Ljekari

dr Maja Mušikić