Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Načelnik

dr Nada Grbović – ljekar specijalista fizijatar

Ljekari

dr Nada Grbović – ljekar specijalista fizijatar

dr Milena Šaranović – ljekar specijalista fizijatar

Glavni fizioterapeut

Danka Zečević

Radno vrijeme

Svakog radnog dana od 07-15h za doktore specijaliste;

za fizioterapeute organizovan je rad u smjenama svakog radnog dana – I smjena od 07 do 15h i II smjena od 13 do 21h

nemedicinski kadar (radnice na održavanju čistoće) svakog radnog dana od 06-15h

Broj telefona odjeljenja

069 210 638