Jedinica urgentnog hirurškog bloka

Načelnik

dr Dragutin Višnjić

Glavni medicinski tehničar

David Delić

Radno vrijeme 0-24h

Za doktore specijaliste i medicinske sestre/tehničare

Broj telefona odjeljenja

069 210 636