Jedinica operacionog bloka

Načelnik

dr Milutin Radulović – ljekar specijalista urologije

Glavna medicinska sestra – instrumentarka

Radojka Kotlica

Radno vrijeme

Radno vrijeme za doktore specijaliste i medicinske sestre/thničare (instumentarke) svakog radnog dana od 07-15h uz organizovanu pripravnost od 15 h do 07h narednog dana i u dane vikenda i praznika u trajanju od 24 časa.

Broj telefona odjeljenja

069-322-886