Odjeljenje ORL sa audiološko-vestibularnom jedinicom

Načelnik

dr Mišo Pejaković – prim. dr.

Ljekari

dr Marko Mitrović – ljekar specijalista otorinolaringologije

Glavna medicinska sestra

Ljiljana Bulajić

Radno vrijeme

Svake srijede od 07 do 15h

Broj telefona

069 322 883