Ambulanta za infektivne bolesti

Ljekar

dr Sonja Lalović – ljekar specijalista infektologije

dr Dušanka Milatović – ljekar subspecijalista gastroenterohepatologije

Radno vrijeme

Svakog radnog dana od 07 do 15h

Broj telefona

069 171 317