Ambulanta opšte hirurgije

Ljekari

dr Dejan Bajović – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Roland Sore – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Spasoje Vukotić – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Dragutin Višnjić – ljekar specijalista opšte hirurgije

dr Ilija Ašanin – ljekar specijalista opšte hirurgije

Radno vrijeme

Svakog radnog dana od 07 do 15h

Broj telefona

069 210 636