Ambulanta neurologije

Ljekari

dr Zlatana Perović ljekar specijalista neurologije

dr Mirjana Joksović ljekar specijalista neurologije

dr Boro Perović – ljekar specijalista neurologije

Radno vrijeme

Svakog radnog dana

I smjena od 07 -do 15h

II smjena od 07 do 15h svakog ponedeljka i srijede