Ambulanta interne medicine

Ljekari

dr Lea Riger – ljekar specijalista interne medicine

dr Rada Sparavalo – ljekar specijalista interne medicine

dr Ivana Radonić – ljekar specijalista interne medicine

dr Vasiljka Davidović – ljekar specijalista interne medicine

dr Andrija Vujović – ljekar specijalista interne medicine

dr Borislav Kašiković – ljekar specijalista interne medicine

Radno vrijeme

Ponedeljkom, srijedom i petkom od 07-15h

Broj telefona odjeljenja

069 322 876