Ambulanta interne medicine

Ljekari

dr Lea Riger – ljekar specijalista interne medicine, sub. spec kardiolog

dr Rada Sparavalo – ljekar specijalista interne medicine, sub. spec endokrinolog

dr Ivana Radonić – ljekar specijalista interne medicine

dr Vasiljka Davidović – ljekar specijalista interne medicine, sub. spec kardiolog

dr Andrija Vujović – ljekar specijalista interne medicine

dr Borislav Kašiković – ljekar specijalista interne medicine

dr Igor Leković – ljekar specijalista interne medicine

dr Željko Kaluđerović – ljekar specijalista interne medicine

dr Jovan Kankaraš – ljekar specijalista interne medicine

dr Sabahudin Pupović – ljekar specijalista interne medicine, sub. spec kardiolog

Radno vrijeme

Ponedeljkom, srijedom i petkom od 07-15h

Broj telefona odjeljenja

069 322 876