Ambulanta hepatologa

Ljekar

dr Dušanka Milatović Perović – ljekar subspecijalista gastroenterohepatologije

Radno vrijeme

Svake srijede od 07 do 15h

Broj telefona

069 171 317