Ambulanta ginekologije

Ljekari

dr Rada Božović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Milica Glušac – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Marija Barjaktarović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Miloš Krulanović – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Mirko Varajić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Milan Knežević – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

dr Dragoslav Bukvić – ljekar specijalista ginekologije i akušerstva

Radno vrijeme

Svakog dana od 07 do 15h