Prema Zakonu o pravima pacijenata (“SlužbenI list CG”, br. 40/2010 I 40/2011) pacijent ima sledeća prava:

pdf-download-icon

preuzimanje dokumenta