272014Nov

Poziv za javnu raspravu

JZU Opšta bolnica Nikšić u vezi izrade Koncesionog elaborata o uvođenju privatnog partnera u vršenju nezdravstvenih usluga - usluga održavanja higijene i pripreme hrane u Opštoj bolnici Nikšić, zakazuje


JAVNU RASPRAVU


koja će se održati dana 29.11.2014.godine (subota) sa početkom u 10 h, u prostorijama Sale stručnog kolegijuma JZU Opšta bolnica Nikšić, ul. Nikca od Rovina bb.
Ovim putem pozivaju se zaposleni Opšte bolnice, građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da prisustvuju Javnoj raspravi.


Kontakt osoba:
Ivana Kovačević Bulatović-dipl.pravnik ,
e-mail: bolnica-nk@t-com.me
Tel: +382 40 231 204, +382 40 231 111 lok.145
Fax: +382 40 231 215
Mob: +382 69 363 513


DIREKTOR
dr Ilija Ašanin

Istaknuto na oglasnoj tabli dana 26.11.2014.godine