Dokumenti potrebni za obavljanje specijalističkih pregleda:

  • Lična karta
  • Ovjerena zdravstvena knjižica
  • Uput izabranog doktora
  • Sitan novac za participaciju.

Dokumenti potrebni za prijem u bolnicu:

  • Lična karta
  • Ovjerena zdravstvena knjižica
  • Uput izabranog doktora
  • Sitan novac za participaciju.
  • Podaci o bolesti (sva dokumentacija koju posjedujete: nalazi pretraga, rentgenske snimke…)